Privacy

BOKT «FALCON FİNANCE» MMC- Məxfilik va kommersiya sirrlərinin qorunması aşağıdakı kimi tənzimləyir. 1. BOKT «FALCON FİNANCE» MMC Müştəri va işçi məlumatlarının məxfiliyinin qorunub saxlanılmasını öz öhdəsinə götürür; 2. BOKT-un bütün işçiləri isə qəbul olan gündən BOKT və kommersiya sirri haqqında öhdəliyi imzalamalı, bu sirrlərin yayılmasına görə Azərbayca Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, məsuliyyət daşıyacağı barəda xəbərdar edilməli və BOKT-dakı prosedur və qaydalara riayət etməlidirlər; 3. Yalnız BOKT-un Rəhbərliyi tərəfından müəyyən edilən şəxs və ya şəxslərin BOKT adından çıxış etmək, müxtəlif media nümayandələrinə və ictimaiyyətə məlumat vermək hüququ vardır. İşçilər, onlara ünvanlanan sualları müvafiq şəxsə yönləndirməyə borcludurlar. 4. İşçilərə verilən sistemə giriş kodlarını başqa əməkdaşlara verməməli, eləcə də, digər əməkdaşın kodundan istifadə etməməlidirlər; 5. BOKT-daxili qaydaların, təlimatların, sənədlərin yaxud onların hər hansı bir hissəsinin, rəsmi icazə olmadan kənar şəxslərə, şirkət və BOKT-lara verilməsi qəti qadağandır.